As Oy Espoon Siimes, Lusikkatie 24, Kurttila, Espoo

As Oy Espoon Siimes, Lusikkatie 24, Kurttila, Espoo