Asunto Oy Helsingin Myllypiha, Valssimyllynkatu 6

Asunto Oy Helsingin Myllypiha, Valssimyllynkatu 6